FIRMA HISTORIA SPECYFIKACJE BETON KOMÓRKOWY EKOSILIKATY KONTAKT
 
  Parametry betonu komórkowego
Podstawowe właściwości betonu komórkowego
Gęstości (symbol gęstości) - liczba określająca gęstości objętościowe 500 600 700
Zakres gęstości objętościowej w stanie suchym [kg/m3] 451-550 551-650 651-750
Gęstość objętościowa w stanie wilgotności ustabilizowanej - do wyliczenia wartości obciążenia [kg/m3] 660 780 910
Wytrzymałości - liczba określająca klasyfikację wytrzymałości na ściskanie min 2,5* 3,0/3,5* 4,0*
Wartości deklarowane Gęstość [kg/m3] 520 620 720
Wytrzymałość 2,5 3,3/3,5 4,0
*wg. Załącznika krajowego do normy PN-EN 771-4:2004 A1/PN-EN 771-4:2006
Wytrzymałość betonu komórkowego wg. Normy jw. stanowi ok. 0,8 wytrzymałości na ściskanie w stanie suchym określonej wg. PN-89/B-06258
Wartości wytrzymałości charakterystycznych na ściskanie - fk [N/mm2] 
w oparciu o poradnik katalog "Budowanie z betonu komórkowego" Stowarzyszenie Producentów Betonów 2001
fb fm
1 2 5 10
2,0 0,8 0,9 1,2 -
3,0 1,0 1,2 1,5 -
4,0 1,2 1,5 1,8 -
5,0 1,4 1,7 2,1 2,5
6,0 1,6 1,9 2,4 2,9
fb - wytrzymałość na ściskanie elementu murowego z betonu komórkowego o wilgotności ustabilizowanej (6 ± 2% w stosunku do masy) 
fm- wytrzymałość na ściskanie zaprawy badanej wg. PN-90/B-14501
Współczynnik przewodzenia ciepła λ
Materiał/przegroda
gęstości
Wartość deklarowana λD10 w stanie suchym [W/mK]
500
600
700
Wartości z badań λD10 w stanie suchym [W/mK]
0,145
0,170
0,195
Wartości obliczeniowe współczynnika przewodzenia ciepła λU [W/mK]
0,18
0,21
0,24
 
54°10'N 17°61'E
eko
Zobacz cennik produktów:
  Beton Komórkowy
  Ekosilikaty
Prefabet Osława Dąbrowa S.A. | Design: Kurier
firma | historia | certyfikaty | beton komórkowy | ekosilikaty | hurtownie własne | hurtownie współpracujące | siedziba firmy